Att tänka full stack (hela vägen)

Talare: Nicholas Rydje

Vilka delar av ett mjukvarusystem bör köras på klienten och vilka bör köras på servern?
Finns det generella sanningar som är applicerbara på alla system eller måste man ibland göra avsteg?

Jag kommer kort analysera några väletablerade designmönster- och principer, reflektera över hur väl de har fungerat för mig samt betona det jag tycker är viktigast och vad man ska optimera mot.

Detta är mina personliga reflektioner över hur man får ett klient/server-system att må bra.

Take-away: Ta hänsyn till helheten och optimera rätt

Målgrupp: utvecklare och arkitekter i klient/server-projekt, projektledare

Förkunskaper: Vissa förkunskaper krävs

Förståelse för vanligt förekommande mjukvaruarkitektur