Därför enhetstestar jag

Föreläsare: Tomas Karlsson


På Kreta fick vi lyssna på ett märkligt och intressant föredrag om ett team som inte enhetstestade, som aktivt hade beslutat att inte göra det och som dessutom argumenterade väl för sin sak. Jag kände sympati för vissa av argumenten och kände mig tvungen att än en gång övertyga mig själv nödvändigheten av enhetstester. Efter att ha värderat olika argument fram och tillbaka, så tycker jag mig ha hittat det avgörande argumentet för att enhetstester är nödvändiga. I den här blixten presenterar jag argumentet och visar vad jag menar med ett enkelt exempel - riktig kod i Java.

Takeaway: Det avgörande argumentet för att enhetstester är nödvändiga.

Målgrupp: Alla, inte minst projektledare och testledare som vill ha bra argument.