Dramatisk gestaltning av OAuth 2

Talare: George Spalding

Under denna blixt kommer vi snabbt, enkelt och tydligt gestalta hur OAuth2 protokollet fungerar. Jag kommer att behöva ta hjälp av er som publik med att agera i de olika rollerna.
Tänk att få leva ut i rollen som Client, Resource Owner, Authorization Server eller Resource Server. Jag kommer att orkestrera och regissera föreställningen, så bara lugn, inga särskilda förkunskaper krävs.

Tanken är också att lite försiktigt säkerhetstesta protokollet med några scenarier.

(I mån av tid tittar vi även på Implicit flow och Bearer token usage)

Take-away: Förstå det grundläggande flödet i Oauth2 och några av tillämpningarna

Målgrupp: Du som behöver få en grundläggande koll på hur OAuth2 fungerar