Hur komplex är min kod? Hur ofta kommer den att ändras? Och vad kan jag göra med den informationen?

Talare: Tomas Karlsson

Hur komplex är min kod? Eller snarare: Hur lång tid skulle det ta för någon med ungefär samma bakgrund som jag att sätta sig in i koden för att kunna göra en icke-trivial förändring? Hur ofta kommer koden att förändras? Eller snarare: Hur ofta tror jag att den kommer att förändras? Genom att titta på dessa två parametrar tycker jag mig kunna förstå hur mycket (eller lite) enhetstester jag ska göra. Jag får också ett underlag för att identifiera kod som kan vara svår att förvalta och kan redan vid utveckling vidta åtgärder för att undvika framtida problem.

Take-away: Nu har jag ett verktyg för att prioritera bland alla enhetstester!