Kvalitet = Säkerhet


Föreläsare: Sebastian Åkerman och Magnus Tholén

Beskrivning: Applikationssäkerhet handlar inte bara om hur du skriver säker kod. Alla processer i utvecklingen bidrar till ökad kvalitet och därmed ökad säkerhet: Utvecklingsprocessen, Granskningar, Designprinciper, Kravanalys, Tester, etcetera.

Takeaway: Kvalitet = Säkerhet


Målgrupp: Alla som är intresserade av säker utveckling