AppSäk i din CI/CD-setup (Academy Day)


Halvdagskurs Academy Day

Lärare: Markus Örebrand, Simon Tardell

Max antal deltagare: 12

Säkerhetsarbete i form av punktinsatser med granskningar och tester cementerar vattenfalliga arbetssätt och stöter bort utvecklare från att intressera sig för säkerhet. Genom kontinuerlig säktestning däremot uppmuntrar vi ett lättrörligt arbetssätt och gör säkerhet till en naturlig del av ansvarsfull systemutveckling.

I denna kurs undersöker vi hur man kan inkludera säkerhetsdisciplinen i en befintlig DevOps-kultur genom praktiska övningar. Vi diskuterar vilka verktyg som är lämpliga, tillvägagångssätt och vilka effekter man kan förvänta sig. Kursen bygger vidare på förmiddagens CI-kurs “Continuous Integration - bygg en build pipeline” som därmed är förkunskapskrav.