Att lära maskiner att tänka

Talare: Alexander Hagerf

Denna föreläsning kommer behandla ett nytt sätt att angripa AI och maskininlärning, nämligen Statistical Relational Learning, SRL. Vi börjar med en liten historik över maskininlärning och dess utveckling för att sen titta på ett exempel av en SRL-implementation, Bayesianska logikprogram. Är du intresserad av logik/matte eller bara nyfiken på hur artificiellt tänkande fungerar så kommer ni alla få ut något!

Take-away: Att få en maskin att tänka är svårt

Målgrupp: Alla personer med teknikintresse

Förkunskaper: De konkreta exemplet kommer man att få ut betydligt mer av om man känner till lite matematisk logik och statistik. Känner man till lite inom maskininlärning, såsom Bayesianska nätverk t.ex., desto bättre. Även en oinsatt borde kunna tillhandahålla sig det mesta då mycket kommer vara grafiskt och exemplen enkla.