Att öva en kris

Talare: Hans E Peterson

Genomgång av och lärdomar från ett praktikfall från verkligheten där en krisledning testade sin förmåga att fatta rätt beslut i en krissituation (långvarigt avbrott i extern tjänst).

Take-away: Planer som inte testas finns inte

Målgrupp: Processfolk, säkerhetsfolk, vissa testare