CSRF - WTF is that?

Talare: Pontus Thulin, Sebastian Åkerman

Nummer 8 på OWASP Top 10, listan över de vanligaste sårbarheterna i webbapplikationer, heter Cross-site request forgery och förkortas CSRF. Men vad är det för ett djur egentligen och varför är det så viktigt att skydda sin applikation mot CSRF? Den här presentationen är en del av den nya och uppfräschade versionen av SäkApp-kursen som kommer att ges både internt och externt framöver. Om du vill veta mer om webbsäkerhet och inte redan kan allt om CSRF så är den här föreläsningen för dig. Vi vill väldigt gärna ha dina synpunkter på innehållet.

Take-away: Låt inte någon annan åka snålskjuts på din session

Målgrupp: Utvecklare

Förkunskaper: Det krävs minst intresse och grundläggande kunskaper om både kod och säkerhet.