Demystifying Invokedynamic and Lambdas in Java 8

Talare: Daniel Deogun

Hur fungerar lambdas under huven? Varför har man valt att använda invokedynamic istället för anonyma inre klasser? När evalueras lambdas och på vilket sätt bör man använda dem? I den här sessionen kommer jag att dyka ner i bytecode, dissekera invokedynamic och visa varför det är viktigt att förstå hur lambdas exekveras och representeras på JVM:en.

Take-away: Hur lambdas är implementerade på JVM:en och hur man ska använda dem

Målgrupp: Utvecklare

Förkunskaper: Föreläsningen kommer vara mycket teknisk. Åhörare bör vara bekväma med Java och lambdas i allmänhet.