DevQOps – life to short, just deploy

Talare: Bobby Singh & Örjan Bjermert featuring Lina Fjeldgård

Med dagens agila utvecklingsteam har vi lärt oss att utveckla mer effektivt men det tar fortfarande lång tid att leverera till produktion. Med ett kvalitétsperspektiv på DevOps blir det enklare att leverera snabbare med lägre risk och dra erfarenheter från produktionssystemen.

Take-away: Friskt vågat, hälften vunnet!

Målgrupp: Alla som fastnar i träsket att man skjuter på produktionssättningsdatum