EDI - What the Fuck?

Talare: Tomas Karlsson

I mitt uppdrag på Axstores har jag kommit i kontakt med FN-standarden UN/EDIFACT - United Nations/ Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport - från leverantörer. I det här föredraget kommer jag att berätta lite om EDIFACT, hur det är uppbyggt, hur det används på Axstores och vilken nytta standarden gör i det praktiska arbetet med systemintegration. Jag kommer även att presentera en generell modell som kan användas vid systemintegration, oberoende av dataformat. Vilka delar finns i en integration? Vad är lätt och vad är svårt? Vad brukar man tänka på? Och vad glöms ofta bort?

Take-away: Gilla UN/EDIFACT!

Målgrupp: Utvecklare, arkitektur, systemintegratörer

Förkunskaper: Grundläggande förståelse för informationsmodellering, systemintegration och programmering.