Open space

Workshopledare: Dan Bergh Johnsson

Open space för hela företaget. Vi workshoppar gemensamt fram diskussionsämnen, sätter ett schema och sedan får man själv välja vilka diskussioner man vill vara med i.

Take-away: Några nya insikter och några nya bekanta

Målgrupp: Hela företaget