Otillräckligt transportlagerskydd och dåligt krypto

Talare: Simon Tardell, Markus Örebrand

Dålig kunskap om krypto och hur man sätter upp krypterade transportlager är ett stort hot mot både affärer och personlig integritet på internet. Vi ger er en orientering i vad man ska tänka på, och några bra verktyg för att få det rätt. Vi berör OWASP top 10 A5 och A6.

Take-away: Öka din TLS-fu

Målgrupp: Du som har dålig TLS-fu

Förkunskaper: Det krävs minst intresse och grundläggande kunskaper om både kod och säkerhet.