OWASP A5 - Insecure Direct Object Reference

Talare: Ashkan Jahanbakhsh

Det är fler applikationer som är sårbara mot Insecure Direct Object Reference än vad du tror, så: Vad är Insecure Direct Object Reference? Hur går det till och hur kan man säkra sin applikation mot denna attackvektor?

Take-away: Börja testa/säkra din applikation mot OWASP A5

Målgrupp: Core, Appsäk samt OPQ

Förkunskaper: