Panelbokdiskussion Bokcirkel Sth

Panelmoderator: Fredrik Thernelius

Take-away: Under hösten har Omegapoint Academy Sth kört en bokcirkel där varje bok intensivläses och diskuteras under en kort period. Vår bokpanel betsår av cirkelledarna för Specification by Example, Clean Code respektive Continuous Integration. Genom frågor och kommentarer från publiken reflekterar panelen över en bok i taget under detta pass.

Målgrupp: Några intressant boktips eller reflektioner

Förkunskaper: Intresse för ämnena; man behöver inte ha läst böckerna i fråga