Säker applikationsutveckling för dummies

Talare: Rickard Andersson

Vad är ett absolut minimum som alla i vår branch behöver veta om säker applikationsutveckling? Vad döljer sig bakom de mystiska termerna SQL injection, cross-site scripting och session hijacking? Men kanske viktigast, hur skyddar jag mig och mina kunder mot dessa hot?

Take-away: Att skriva säker kod är svårt, men man kommer en bra bit på vägen med några enkla tips.

Målgrupp: Systemutvecklare

Om du tycker detta pass verkar intressant är du kanske också intresserad av