Swift: Vad är Apples nya språk och vad är nytt i 2.0

Talare: Erik Tjernlund

Sedan 80-talet har det Smalltalk-inspirerade språket Objective-C varit grundläggande för att Apple nu har $200 miljarder i kontanter. Därför var det en omtumlande nyhet att i juni 2014 få höra om ett helt nytt språk: Swift. Jag vill berätta om Swift, vad som är nytt i Swift 2.0, samt också prata lite om vad som i allmänhet är nytt för iOS- och OS X-utvecklare sedan Apples WWDC-konferens 2015.

Take-away: Swift är mycket mer än vad det först verkar vara

Målgrupp: Utvecklare