The Crown jewels of Omegapoint

Talare: Nada Kapidzic Cicovic, Anders Nilsson

Gruppdiskussion. Med erfarenhet från sitt kunduppdrag på storbank vill Anders och Nada se till att vi gemensamt genomför en klassificering av våra informationstillgångar på OP. Vad har vi för information? Hur viktig är den? Hur måste vi skydda den? Vi bör själva leva upp till de råd vi ger våra kunder och måste därför bestämma hur skyddsvärd vår information är.

Take-away: Varför är det viktigt att klassa information

Målgrupp: OPs ledning och alla som vill vara med och bedöma vad är skyddsvärt för OP