Utvecklarens översvämmade hjärna

Talare: Sebastian Åkerman

Systemutvecklaren får idag allt fler roller i utvecklingsprocessen. Utöver detta måste utvecklaren hålla sig uppdaterad inom en strid ström av nya språk, programmeringsparadigm, ramverk och tekniker. Något som tar –och bör ta – en stor del av utvecklarens fokus. Vi måste bryta denna trend och befria systemutvecklaren från sidokrav och låta dem fokusera på funktionell kod med hög kvalitet. Ett sätt att göra detta är att lyfta bort ickefunktionella aspekter från kod till infrastruktur.

Take-away: Befria utvecklaren

Målgrupp: Utvecklare, Säkerhetskonsulter, Sälj, Projektledare