Att utveckla en hybrid-iOS-app för SVT Play

Talare: Erik Tjernlund

GNILP om att utveckla SVT Plays senaste iOS-app.
En enkel native-webb-hybrid-app, men skriven från scratch i en helt nytt språk och nedladdad till mer än 2 miljoner enheter.
Lärdomar från tekniska, men också stora politiska utmaningar. Ett projekt som höll på att kantra på grund av en bokstavlig ""nakenchock"".

Take-away: Hybrid-webb-lösningar för en plattform som iOS har stora dolda kostnader.

Målgrupp: Utvecklare