Let's Encrypt - gratis och enkel SSL

Talare: Samuel Moritz

Varför ska det vara så krångligt att få fram det gröna hänglåset, när det kan vara enkelt? I slutet av 2015 kommer Let's Encrypt, ett verktyg från Mozilla, Cisco, EFF, med flera.
Let's Encrypt skapar automatiskt ett CA-signerat certifikat och konfigurerar upp din webbserver, helt gratis. Jag kommer att provköra verktyget (som det ser ut idag) och visa vad som händer.

Take-away: Att fixa SSL på en webbserver kan vara enkelt.

Målgrupp: Alla som har en webbserver

Om du tycker detta pass verkar intressant är du kanske också intresserad av