Provable Security

Talare: Hannes Salin

Vad är egentligen säkerhet, och hur definieras detta mer formellt? När man säger att man har implementerat en säker lösning som dessutom är "bevisat" säker, vad menar man egentligen då? Denna presentation kommer att ge en kortare överblick av hur kryptografiska protokoll bevisas säkra och vad det är man egentligen bevisar.

Take-away: att man inte kan bevis all säkerhet utom rimliga tvivel

Målgrupp: Alla