Partial Quicksort for Paging

Talare: Björn Nyberg

Jag berättar om mina experiment som syftar till att undersöka hur tidsåtgången för paginering kan optimeras för stora datamängder som skall sorteras dynamiskt.
Med utgångspunkt i en lösning som baseras på partiell sortering jämför jag med andra alternativ till lösningar samt diskuterar när respektive lösningsförslag passar för att lösa problemet.

Take-away: Optimering

Målgrupp: Utvecklare

Förkunskaper: Vissa förkunskaper krävs

Programmeringskunskaper krävs.