Elixir: Från 0 till multiplayerspel på 15 minuter

Talare: Pia Fåk Sunnanbo

Elixir är det nya, hippa språket som kör på Erlang-motorn. Med hjälp av ett litet litet multiplayerspel upptäcker vi hur Elixir gör det lätt att skriva feltoleranta och höggradigt parallella program.

Take-away: Elixir är bra på parallellism

Målgrupp: Nyfikna utvecklare

Förkunskaper: Vissa förkunskaper krävs

Inga förkunskaper om Elixir krävs! Däremot måste man vara en erfaren utvecklare för att kunna ta till sig koncepten och uppskatta coolheten.

Om du tycker detta pass verkar intressant är du kanske också intresserad av