Datavisualisering - En översikt

Talare: Anders Lindsgård, Tobias Weinemyr

I våra nuvarande uppdrag har vi var för sig arbetat med två motpoler inom datavisualiering. I ena fallet aggregering av stora datamängder för att skapa förståelse inom säljkår och mot slutanvändare. I andra fallet för analys av driftstörningar; genom att kondensera och transformera loggar och metrics för att underlätta felsökning. Vi har tänkt visa upp och diskutera hur vi använt den rådata som finns för att få fram information som både är lämplig för felsökning och visualisering för slutkund. Verktygen som används för detta är Graphite och Kibana.

Take-away: Hur man gör stora mängder data begriplig.

Målgrupp: Alla med tekniskt intresse

Om du tycker detta pass verkar intressant är du kanske också intresserad av