Lokaler

Lokalerna för OPKoKo 15.2 ligger i två byggnader

Tranan 1, Tranan 2 och Tranan 3 samt Sommen och Workshoprummet ligger i samma byggnad

Lyttkens, som används för Välkommen och State of the Nation, ligger i en separat byggnad.