Liftarens guide till molntjänstrymden

Talare: Nada Kapidzic Cicovic

Molntjänster medför många fördelar, bland annat i form av delade kostnader, minskade ledtider och hög tillgänglighet. Men är det egentligen så bra som det ser ut? Vad behöver man tänka på från säkerhetsperspektiv när man upphandlar och utvärderar molntjänster?

Take-away: det är viktigt att utvärdera säkerhet i monltjänster, och det finns hjälp att få

Målgrupp: Alla som är intresserade av molntjänster

Förkunskaper: