Docker i Azure

Talare: Anders Svensson

I mitt projekt kör vi allting i molnet, Azure, och vi har massor av virtuella servrar med olika tjänster i olika miljöer. Vi nöjer oss dock inte med detta utan håller nu på med att införa docker med målet att köra så stor del av tjänsterna som möjligt som docker containers. Under detta pass tänker jag beskriva väldig kortfattat vart docker är, varför vi gör det, hur vi gör det, vad vi vill göra på sikt och vilka erfarenheter vi hittills samlat på oss. Fokus kommer att vara på vad vi gör, inte hur man rent tekniskt gör det.

Take-away: En docker container skall hantera endast en tjänst.

Målgrupp: Utvecklare med intresse för operations

Förkunskaper: Bör nog ha visst intresse kunskap om teknik och miljöer.