{atomic, immutable, persistent, synchronized, thread local, unmodifiable, volatile}

Workshop-ledare: Christoffer Sawicki

Vi kommer först att på ett strukturerat vis gå igenom olika sätt man kan hantera referenser till objekt i Java på. Sedan kommer vi att diskutera och exemplifiera skillnaderna mellan unmodifiable, immutable och persistent collections. Avslutningsvis kommer vi knyta samman säcken, låta oss inspireras av Clojure och labba med att kombinera atomic references och persistent collections för att få en väldig enkel men samtidigt effektiv mekanism att dela data mellan trådar med.

Take-away: Multitrådning måste inte vara jättesvårt om man använder rätt byggstenar.

Målgrupp: Java-utvecklare som någonsin donat med multitrådning

Om du tycker detta pass verkar intressant är du kanske också intresserad av