Mönster för Integration

Talare: Emanuel Hjetzén

Det finns många aspekter av integration mellan it-system. Pub/Sub, Request/Response, Notify/Collect, Realtid, Batch, Service, One-Off, Point-to-Point, Övervakning, SLA, Felhantering, Underhåll, Testbarhet, egenbyggda system, köpta system, protokoll, ... alla dessa hänger ihop. Föredraget resonerar kring vilka konskevenser som olika val av integrationsmönster får. Presentatören resonerar baserat på tio års erfarenhet av system-integration inom detaljhandeln. Publikens egna erfarenheter får gärna plats.

Take-away: Det finns inget perfekt val som passar alltid och som inte har några nersidor.

Målgrupp: It-arkitekter, tekniska projektledare

Förkunskaper: