Testning av Connected Car

Talare: Ylva Melin

Vilka tjänster finns? Hur testar vi? Hur ser framtiden ut? Vi avslutar med en demo av ett par appar i en riktig XC90. Presentationen riktar sig till alla som är intresserade av den uppkopplade bilen

Take-away: Hur ser testar man funktionalitet för en connected car.

Målgrupp: Vem som helst som är intresserad av antingen test eller bilen.

Förkunskaper: